25 rokov na slovenskom trhu

Projektový manažér pre zabezpečenie banskej činnosti

Miesto práce:
Košice
Dátum nástupu:
ASAP
Platové ohodnotenie:
900 - 1500
Základná mzda (v EUR brutto):
900,00 €
Pracovný pomer:
plný úväzok
Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
popis pracovnej pozície
Projektový manažér

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR je novo vytvorená pozícia z dôvodu potreby systematického a dôsledného zastrešenia uvedených činností.

Náplň práce :
- zabezpečuje komunikáciu so štátnymi a samosprávnymi organizáciami (banské úrady, okresné úrady, obecné úrady, úrady vyšších územných celkov, ministerstvá,...),
- sleduje legislatívny zmeny v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a zapracováva tieto zmeny do interných predpisov spoločnosti,
- zabezpečuje a kontroluje vedenie prevádzkovej dokumentácie v súlade s banskými predpismi,
- zabezpečuje tvorbu plánov otvárky, prípravy a dobývania, plánov likvidácie a zabezpečenia, plánov rekultivácie a dodržiava ich,
- pripravuje a zodpovedá za tvorbu všetkých dokumentov, ktoré sú nevyhnutné k žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (geometrické plány, nájomné/kúpne zmluvy, projekty, stanoviská, analýzy),
- zabezpečuje vyjadrenia orgánov a organizácií, ktorých práva alebo právom chránené záujmy sú alebo by mohli byť banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banských spôsobom ohrozené,
- rieši strety záujmov pri povoľovaní ako aj vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
- aktívne riadi celý povoľovací proces banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
- riadi a kontroluje rekultiváciu ložísk a ukladanie banských odpadov,
- vykonáva, kontroluje a je zodpovedný za vedenie záznamov,
- spolupracuje pri tvorbe prevádzkovej dokumentácie a jej aktualizácii. Dáva návrhy na zmenu prevádzkovej dokumentácie a vykonáva revízie dokumentov.
ZAMESTNANECKÉ VÝHODY A BENEFITY
- práca pre stabilnú spoločnosť
- zaručene vyplácané mzdy a odvody v plnej výške a včas
- pružný pracovný čas (len 37,5h/týžd.)
- mesačné prémie podľa plnenia plánu spoločnosti
- mobilný telefón a notebook
- stravné lístky (80% hradené zamestnávateľom)
- príspevok na DDP (III. pilier)
- vernostné príspevky
- príspevok na dopravu
- iné bonusy v zmysle interných pravidiel
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
- technické vzdelanie ( baníctvo)
- oprávnenie podľa Vyhlášky 208/1993 §5 - vedúci lomu, projektant, vedúci likvidácie havárie
- práca s PC na pokročilej úrovni (MS Office)
- znalosť predpisov a noriem súvisiacich s banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom
- samostatnosť a komunikatívnosť
- schopnosť dotiahnuť veci do konca a pracovať súčasne na viacerých projektoch
- zodpovedný prístup k práci
Kontaktný formulár
Mám záujem o Projektový manažér pre zabezpečenie banskej činnosti

Životopis a iné dokumenty
údaje označené sú povinné
Kontaktné informácie
Kontaktná osoba:
Švajdová Stanislava
Telefon:
0902 934 050
Odporučiť ponuku známemu
Projektový manažér pre zabezpečenie banskej činnosti
údaje označené sú povinné
Výpočet mzdy