Na personalistickom trhu od roku 1991

2 % z dane z príjmu – ako a koho môžete podporiť.

Dve percentá dane je možnosť, ako môžeme rozhodnúť o tom, kam bude smerovať časť našich zaplatených daní (ide len o daň z príjmu). Toto percento môžu občania venovať na podporu neziskových organizácií.


V článku sa dozviete aj to

  • Kto môže darovať 2% dane?
  • Koho môžete podporiť?
  • Ako postupovať?
2 % dane pre neziskové organizácie

Kto môže darovať časť 2 % dane?

2 % dane môže darovať každý daňovník na Slovensku, ktorému za daný rok vznikla povinnosť platiť daň z príjmu. Zjednodušene povedané, ak platíte daň z príjmu, môžete časť z nej darovať organizácii, ktorú vy sami vyberiete.

Pozor! Ak sa zúčastňujete dobrovoľníckych aktivít, môžete darovať aj vyššiu čiastku. Platí, že 2% z dane môžu darovať tí, ktorí nevykonávajú dobrovoľnícku činnosť a 3 % dane môžu darovať všetci tí, ktorí v danom roku vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. (dobrovoľnícku činnosť je potrebné mať písomne potvrdenú).


Koho môžete podporiť?

Základné pravidlo, ktoré platí pre fyzické osoby, teda občanov alebo SZČO je, že pre každý rok môžeme vybrať len jeden subjekt. Sumu, teda nie je možné rozdeľovať.

Prijímateľom môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia. Tieto organizácie sú zapísané v zozname prijímateľov. Ich aktuálny zoznam si môžete overiť na stránke Notárskej komory SR.

Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov potrebujete na vydokladovanie zaplatenej dane z ktorej vypočítate 2 % na darovanie

Ako postupovať?

A/ Sama/sám si podávam daňové priznanie

B/ Ročné zúčtovanie dane mi robí zamestnávateľ

A/ Sama/sám si podávam daňové priznanie

V daňovom priznaní vypĺňate v XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi. Ďalej si vypočítate 2 % z dane a vyplníte údaje o prijímateľovi.

Lehota na podanie riadneho daňového priznania je 31. marec.

B/ Ročné zúčtovanie dane mi robí zamestnávateľ

Ak vám ročné zúčtovanie robil zamestnávateľ, o darovaní svojich 2 % sa môžete rozhodnúť do 30. apríla. Zamestnávateľa požiadate o “Potvrdenie o zaplatení dane” za rok 2023. Na tomto tlačive vidíte vašu daň z príjmu, z ktorej si vypočítate 2% a vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %. 


Tip pre Vás!

Radi by sme Vás ešte upozornili na nesprávne vyplnenie údajov, ktoré by mohlo spôsobiť, že Vaše 2 % sa nedostanú tam, kam patria:

  • IČO v riadku 15 sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia zostávajú prázdne
  • nezabudnite si zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov pod II. oddielom vo Vyhlásení

Verím, že informácie v článku Vám pomôžu pri poukázaní 2 % dane. Proces darovania je jednoduchý a môžete vďaka nemu podporiť neziskové organizácie a ich projekty. 

A nezabúdajte, že je dôležité venovať pozornosť vyplneniu formulára a poskytnutiu presných údajov, aby bola podpora úspešne doručená príjemcom.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.