Na personalistickom trhu od roku 1991
Nájdeme tých správnych ľudí v správnom čase.

INDEX NOSLUŠ v číslach


Počet pobočiek na Slovensku a Čechách 17
Náborové centrá v zahraničí 7
Počet aktívnych klientov 412
Obrat v roku 2023 60,4 mil. eur
Zamestnanci pridelení ku našim klientom (počas roka na PL) 9 627
Databáza aktívnych uchádzačov 175 000

APAS – www.1apas.sk

 • Asociácia personálnych agentúr Slovenska je profesné združenie pôsobiace v oblasti personálno – poradenského trhu
 • Sme zakladajúci člen APAS, asociácia je aktívna od roku 2002

ISO 9000

 • Certifikát preukazuje schopnosť spoločnosti, trvalo poskytovať služby v požadovanej kvalite a s príslušnými predpismi
 • Certifikovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO máme od roku 2007

TOP 10 PERSONÁLNYCH AGENTÚR – 2022, 2023, 2024

 • Sme najväčšou ADZ na Slovenskom trhu na rok 2024

Business Superbrands 2017, 2022, 2023 – certifikát´17  certifikát´22

 • INDEX NOSLUŠ získal prestížne ocenenie Business Superbrands v rokoch 2017, 2022 a 2023
 • O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina BusinessBrand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE.
 • Členmi Brand Council-u sú najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy

EFQM – www.unms.sk

 • Model EFQM je nástrojom samohodnotenia, vďaka ktorému spoločnosť získava realistický pohľad na svoje silné a slabé stránky
 • Vyhlasovateľom a hodnotiteľom je úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Od roku 2011 má naša spoločnosť zavedený model výnimočnosti EFQM – sme ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2011

WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION – EUROPE – www.weceurope.org

 • Svetová zamestnávateľská konfederácia – Európa zastupuje zamestnávateľský sektor a svojím členom pomáha porozumieť legislatíve v oblasti personalistiky v rámci Európy
 • Konfederácia združuje 29 národných asociácií a 7 personálnych agentúr
 • Slovensko je v konfederácii zastúpené cez APAS

Využite možnosť nezáväznej ponuky pre spoločnosti!
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.