Na personalistickom trhu od roku 1991

90% obáv sa nikdy nestane

Zamýšlali ste sa niekedy nad tým, koľkých vecí sa obávate úplne zbytočne? Koľko z vašich obáv vyplýva len z toho, že automaticky akosi očakávame, že sa stane to najhoršie?

Úzkosť nás môže ochromiť, ale vo väčšine prípadov je zbytočná a to platí v súkromí aj v práci alebo pri jej hľadaní. „Čo ak to neurobím dobre?“, „Čo ak sa to nepodarí?“  „Každý bude vedieť, že som zlyhal…“ a podobné myšlienky nás trápia častokrát úplne zbytočne.


Niektoré obavy z pracovného života, ktoré sa zvyčajne nenaplnia:

1. Obava pri predstavovaní sa kolegom v novej práci

Mnohí sa obávajú, že pri prvom stretnutí s kolegami neurobia dobrý dojem alebo budú pôsobiť neisto. Väčšina kolegov je však pozitívne naladená a prijíma nových ľudí bez predsudkov.

2. Obava zo zlyhania pri splnení očakávaní nadriadených

Obava z toho, že nebudeme schopní naplniť očakávania svojich nadriadených, je častá. V praxi však väčšina vedenia ocení úsilie a ochotu učiť sa, viac než bezchybnosť v úplne novom prostredí

3. Obava z nedostatočnej znalosti pracovného prostredia

Noví zamestnanci sa môžu obávať, že nebudú vedieť, kde nájdu rôzne zariadenia alebo koho požiadať o pomoc. Zvyčajne sú kolegovia ochotní pomôcť a postarať sa o nových členov tímu

4. Obava z návratu do práce

Bežne ju zažívajú matky po návrate z rodičovskej dovolenky. Niekoľkoročný výpadok z pracovného prostredia je naozaj neľahký. Ale “vďaka” kovidovému obdobiu má väčšina z nás zažité, aké to je vrátiť sa po dlhšom období do kolektívu a ženy po rodičovskej preto nachádzajú viac pochopenia.

5. Obava zo zabudnutia dôležitej informácie

Nastupujúci zamestnanci sa môžu obávať, že zabudnú na dôležité informácie o práci alebo procesoch. Väčšina spoločností má systémy a mentorov, ktorí pomáhajú novým zamestnancom pri učení sa a orientácii.

Mať obavy je úplne normálne, nemali by nás však ovládnuť a zabrániť nám skúšať nové veci. Sabotáž samých seba obavami a strachom vedie len k zbytočnému stresu.

Skúsme zabudnúť na všetky “Čo ak .. “ a myslieť na to, že 90% vecí, ktorých sa obávame sa nikdy nestane. Príprava, sebadôvera a pozitívny prístup môžu pomôcť zmierniť tieto obavy a zvýšiť šance na úspech v novej práci, pri návrate do pracovného prostredia alebo na pohovore. 

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.