25 rokov na slovenskom trhu
Články
18.10.2019

Absolventi zaevidovaní na úradoch UPSVaR aj tento rok zdvihli evidovanú mieru nezamestnanosti v celoslovenskom meradle. V septembri bola úrovni 5,04%.

čítaj ďalej
19.9.2019

August 2019 je tretí mesiac v poradí, kedy sa evidovaná miera nezamestnanosti v celoslovenskom meradle nemenila. Zostáva teda na úrovni 4,97%.

čítaj ďalej
21.8.2019

V júli zostala evidovaná miera nezamestnonosti v celoslovenskom meradle na rovnakej úrovni, presne na 4,97%.

čítaj ďalej
26.7.2019

Počas leta sa evidovaná miera nezamestnonosti celoslovensky drží pod tesne pod 5%, presne na 4,97%.

čítaj ďalej
2.7.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo zvýšenie sumy životného minima a zvýšenie stravného od 1. júla 2019.

čítaj ďalej
27.6.2019

Aj v ďalšom mesiaci sa miera evidovanej nezamestnanosti udržalo pod hranicou 5%. Podľa štatistiky UPSVaR sa v máji celoslovensky zastavila na 4,88%.

čítaj ďalej
28.5.2019

V apríli klesla evidovaná miera nezamestnanosti pod 5 % a celoslovensky sa zastavila až na 4,90%.

čítaj ďalej
2.5.2019

Príplatky za prácu počas víkendu, sviatku alebo noci upravujú §122 a §123 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

čítaj ďalej
26.4.2019

Marcová miera evidovanej nezamestnanosti vo väčšine krajov poklesla a celoslovensky sa zastavila na 5,03%.

čítaj ďalej
25.3.2019

Po januárovom zvýšení evidovanej miery nezamestnanosti sme vo februári znovu zaznamenali pokles na 5,16%.

čítaj ďalej