Na personalistickom trhu od roku 1991

Dôležité čísla z oblasti miezd a odvodov pre rok 2024

Pripravili sme pre vás sumár dôležitých čísel z oblasti miezd a odvodov pre rok 2024. 

MINIMÁLNA MZDA

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú odmenu, ktorú môže zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi za vykonanú prácu.

Suma minimálnej mzdy pre daný rok je akýmsi kompromisom zamestnávateľov, štátu a zamestnancov. Zástupcovia jednotlivých skupín sa na sume pre nasledujúci rok môžu dohodnúť vždy do 15. júla.

Pre rok 2024 je minimálna mesačná mzda vo výške 750 EUR a minimálna hodinová mzda 4,310 EUR.


ŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum zákon definuje ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Je to teda čiastka, na ktorú nemôže siahnuť daňový úrad, alebo exekútor.

Výška životného minima sa mení každý rok a to k 1. júlu a platí do 30. júna nasledujúceho roka.

 • 268,88 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 187,57 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 122,77 EUR mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

NEZDANITEĽNÁ ČIASTKA

Nezdaniteľné časti základu dane sú odpočítateľné položky, ktoré znižujú váš základ dane. Je to teda časť vášho príjmu ktorá nebude zdanená. Uplatniť si ju môžete len u jedného zamestnávateľa.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane je 5 646,48 EUR ročne alebo 470,54 EUR mesačne.

Aj uchádzač evidovaný na UPSVaR môže pracovať. Jeho príjem však nesmie presiahnuť sumu životného minima

SUMA, KTORÚ MÔŽE ZAROBIŤ UCHÁDZAČ EVIDOVANÝ NA UPSVaR

Aj uchádzač evidovaný na UPSVaR môže pracovať. Jeho príjem však nesmie presiahnuť sumu životného minima a to je 268,88 EUR pre tento rok.

Suma sa počíta súhrnne u viacerých zamestnávateľov. Ak ju prekročíte, môže prísť o dávky v nezamestnanosti.


BEZODVODOVÁ ČIASTKA ŠTUDENTOV A DÔCHODCOV

Ide o sumu, ktorú môžu zarobiť študenti a dôchodcovia, bez toho aby ich príjem bol zaťažený odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Čiastka platí pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov a starobných, invalidných a predčasných dôchodcov. 

Výška bezodvodovej čiastky je 200 EUR/mesiac.


ZÁKONNÉ PRÍPLATKY 

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok alebo v noci sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Od 1. januára sa teda zvyšovala aj výška týchto príplatkov.

práca na dohodu

 • nočná zmena: 1,724 EUR/hod.
 • sviatok: 4,310 EUR/hod.
 • sobota: 2,155 EUR/hod.
 • nedeľa: 4,310 EUR/hod.

práca trvalý pracovný pomer

 • nočná zmena: 1,724 EUR/hod.
 • sviatok: 100% z priemernej mzdy
 • sobota: 2,155 EUR/hod.
 • nedeľa: 4,310 EUR/hod.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.