Na personalistickom trhu od roku 1991

Elektronický preukaz dočasnej pracovnej neschopnosti

Čo je ePN?

Elektronický preukaz dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) je digitálna verzia tradičného papierového formulára, ktorý lekári používajú na potvrdenie, že ich pacient je pracovne neschopný.

Systém ePN umožňuje lekárom vyhotovovať tieto potvrdenia elektronicky a posielať ich priamo do centrálneho systému.

To znamená, že namiesto papierových formulárov môžu lekári prostredníctvom počítača alebo iných elektronických zariadení zaslať informácie o pracovnej neschopnosti priamo do systému. Tento systém pomáha rýchlejšie spracovať tieto informácie a zabezpečiť, aby boli dostupné pre úrady práce a zamestnávateľov.

praceneschopnost

Ako funguje ePN?

Hlavnou podmienkou je, aby bol váš lekár zapojený do systému ePN. Ak je, môže vás uznávať za dočasne práceneschopného priamo cez tento elektronický systém. 

Čo to znamená pre vás? Jednoducho, už nepotrebujete žiadne papierové potvrdenia. Po návšteve u lekára môžete smerovať rovno domov, kde sa môžete venovať svojej liečbe.

ePN umožňuje výmenu všetkých potrebných údajov medzi lekárom a príslušnými inštitúciami elektronicky. To znamená, že nemáte žiadne povinnosti ani starosti s potvrdeniami. Systém ePN prináša pohodlie a efektivitu do procesu práceneschopnosti.


Kontrola online

Kontrola vašej elektronickej PN (ePN) je možná aj online.

Pacienti si môžu nájsť informácie o ePN v ich elektronickej zdravotnej dokumentácii, konkrétne v Elektronickej zdravotnej knižke (EZK), ktorú nájdete na portáli www.slovensko.sk.

To vám umožní jednoducho a rýchlo overiť vašu ePN online, kedykoľvek budete potrebovať.

Dôležité informácie

Od 1. júna 2022 lekári mohli začať používať elektronické potvrdenia o pracovnej neschopnosti (ePN) dobrovoľne. Od 31. mája 2023 musia tieto potvrdenia vydávať elektronicky povinne.

Od 1. januára 2024 úrady práce prijmú iba ePN ako preukaz pracovnej neschopnosti pre uchádzačov o zamestnanie.


Lekár nevydáva ePN automaticky; musíte ho požiadať o jeho vydanie. Potom, čo ePN dostanete, musíte ho predložiť úradu do troch pracovných dní.

Po skončení pracovnej neschopnosti musíte ePN predložiť úradu nasledujúci deň, ak sa s ním nedohodnete inak.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.