Na personalistickom trhu od roku 1991

Mzda a jej zložky

Mzda je peňažná odmena zamestnanca za prácu. Zaujímavosťou pre viacerých môže byť, že takto označujeme odmenu zamestnanca v súkromnom sektore a zamestnanci verejnej správy dostávajú plat. 

V článku sa dozviete:

  • Čo je to minimálna mzda
  • Aké sú jednotlivé zložky mzdy – prémie, bonusy a odmeny
  • Hrubá mzda zverejňovaná v pracovných ponukách
  • Superhrubá mzda

Mzda a jej zložky

Minimálna mzda

Predstavuje najnižšiu mzdu, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť svojmu zamestnancovi za odvedenú prácu. Minimálna mzda je na Slovensku stanovená zákonom a je pravideľne upravovaná. 

Pre tento rok je hodinová minimálna mzda (na prvom stupni náročnosti) stanovená na 4,31 EUR a mesačná mzda na 750 EUR

Prémie, bonusy a odmeny

Mzda zamestnanca je tvorená dvoma časťami – základná a pohyblivá časť. Základná časť je pevná, zamestnávateľ ju musí svojmu zamestnancovi vyplatiť a bez písomnej dohody so zamestnancom ju nemôže znížiť. 

Pohyblivá zložka mzdy, ktorú tvoria rôzne odmeny a bonusy častokrát nie je uvedená priamo v pracovnej zmluve a preto je nenárokovateľná. Jej vyplatenie môže byť viazané na splnenie určitých podmienok. Tieto podmienky môžu byť závislé na tom, ako sa “darí” zamestnávateľovi, teda na obrate spoločnosti alebo na práci a prístupe zamestnanca. Do tej druhej skupiny môžeme zaradiť rôzne “motivačné” bonusy ako je dochádzkový alebo výkonnostný.

Zverejňovanie hrubej mzdy v ponukách

V inzerátoch pracovných ponúk sú prevažne zverejňované mzdy brutto, teda hrubé mzdy, ktoré sú ale vyššie ako suma, ktorú dostanete na účet. Aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? 

Hrubá mzda je mzda z ktorej ešte nebola odvedená daň z príjmu (19%) a tiež neboli odpočítané povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Zobrazovanie miezd v pracovných ponukách

Konečná suma na výplate, ktorú voláme čistá mzda, závisí ale aj od ďalších položiek. Tými sú daňový bonus, zrážky na stravné, doplnkové dôchodkové sporenie alebo exekúcie a tieto položky znižujú alebo naopak môžu navýšiť sumu, ktorú dostanete na výplatu. 

Keďže tieto položky sú pri každom rôzne, pri rovnakej hrubej mzde môžu 2 zamestnanci dostať k výplate rôzne sumy. To je dôvodom, prečo sú v inzerátoch uvádzané hrubé mzdy.

Hrubá a Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je suma, ktorá vyjadruje celkové náklady na zamestnanca. Odvody z vašej mzdy teda neodvádzate len vy, ale aj zamestnávateľ. Sú dokonca vyššie ako odvody zamestnanca, teda pre tento rok to je 36,2%.

Ozrejmiť si to môžeme na príklade. Ak sa so svojím zamestnávateľom dohodnete na mzde 1000€, váš čistý príjem bude približne 790€ ale náklady vášho zamestnávateľa na vašu mzdu sú 1362€.


Ak si chcete overiť výšku čistej mzdy pri ponúkaných hrubých mzdách využite našu mzdovú kalkulačku .


Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.