Na personalistickom trhu od roku 1991

Národná cena SR za kvalitu 2011

nck sr

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo udeľuje túto cenu od roku 2000. Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality. Súťaž je zároveň hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR. Do dvanásteho ročníka sa prihlásilo spolu 32 organizácií , 8 z nich sa stali ocenenými finalistami.

7.novembra 2011 si z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča prevzal ocenenie riaditeľ spoločnosti Ing. Róbert Čvapek spolu s ostatnými ocenenými spoločnosťami s podnikateľského a verejného sektora.

Viac informácií na stránke: www.kvalita.noslus.sk

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.