Na personalistickom trhu od roku 1991

Právo na prvé zamestnanie – projekt MPSVaR

Predčasom prebehla médiami správa o novom projekte pre mladých, ktorý by ich mal motivovať k hľadaniu zamestnania. Projekt s názvom “Právo na prvé zamestnanie” má ambíciu pomôcť s vytváraním pracovných miest pre mladých nezamestnaných a spúšťa sa už v priebehu apríla.

Pozreli sme sa preto na podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ aj mladý zamestnanec a tiež na benefity, ktoré im z toho plynú.

Pravidlá projektu „Právo na prvé zamestnanie“

Nový projekt uľahčuje cestu do pracovného sveta

Projekt má za cieľ uľahčiť mladým ľuďom cestu do pracovného života. Berie do úvahy, že pre nich môže byť náročné dostať sa na trh práce, hlavne kvôli nedostatku skúseností a pocitu neistoty. Rovnako tak by mal motivovať zamestnávateľov, aby dali absolventovi šancu získať pracovné skúsenosti.


Komu je tento projekt určený? 

Pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú minimálne 2 mesiace registrovaní na úrade práce a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. 


Ako projekt funguje? 

Zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto, na ktoré zamestnajú človeka bez skúseností, dostanú od štátu jednorazovo späť 90 % jeho 6 mesačnej mzdy. Maximálna suma je stanovená na 7 911,20 EUR. Pracovný pomer musí byť uzatvorený na dobu určitú – minimálne 12 mesiacov (6 mesiacov podpory a 6 mesiacov udržania) alebo na dobu neurčitú. 

Žiadosti o príspevok sa prijímajú od 10. apríla. Pracovné miesta s podporou je teda možné vytvárať už teraz. Projekt potrvá do 30. septembra 2024 a uchádzač musí do práce nastúpiť najneskôr 1. 10. 2024.

Žiadosti o príspevok môžu zamestnávatelia posielať na UPSVaR od 10. apríla 2024

Schvaľovanie žiadosti: 

Po schválení žiadosti sa uzatvára dohoda medzi úradom a žiadateľom. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť orgánom kontroly a auditu prístup k svojim účtovným záznamom a dokladom. Taktiež musí súhlasiť s kontrolami počas trvania a aj po skončení dohody.

Viac informácii o projekte a formulár, na ktorom je potrebné žiadať o príspevok nájdete na stránkach UPSVaR 

Na stránkach UPSVaR nájdete aktuálne žiadosti na podporu projektu

Po skončení obdobia poskytovania podpory: 

Zamestnávatelia musia predložiť všetky potrebné doklady za celé obdobie podpory spolu so žiadosťou o vyúčtovanie. Úrad vykonáva kontrolu použitých finančných prostriedkov podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Ak zamestnávatelia neoprávnene použili peniaze, musia ich na výzvu úradu bezodkladne vrátiť do 30 dní, inak budú od nich vymáhané.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.