Na personalistickom trhu od roku 1991

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane má každý, koho príjmy v predošlom roku presiahli sumu 1 901,67 EUR.

  Kto vypracováva ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu?

Na písomnú žiadosť zamestnanca, ho vypracováva posledný zamestnávateľ u ktorého si zamestnanec zároveň uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. (podpisoval tu vyhlásenie na zdanenie príjmov na daný rok).

Pracovali ste na zmluvu v INDEX NOSLUŠ a boli sme váš posledný zamestnávateľ v roku 2016? V takom prípade vám budeme práve my vypracovávať ročné zúčtovanie dane, ak:

  o to požiadate písomnou formou na predpísanom tlačive

 zdokladujete celý svoj príjem za rok 2016

 

  Aké sú termíny aktuálne pre tento rok?

Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu podávate na predpísanom tlačive do 15. februára 2017. Žiadosť vám vytlačia a pomôžu vyplniť na pobočke INDEX NOSLUŠ, na ktorej ste registrovaný.

Do 15. februára 2017 je tiež potrebné zdokladovať celý svoj príjem za rok 2016 (doručiť potvrdenia o príjme od všetkých zamestnávateľov). V opačnom prípade vám RZD nie je možné vypracovať.

 

žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov

 

  Kto nemusí podávať daňové priznanie?

Daňové priznanie nemusí podať daňovník, ktorého celkový zdaniteľný príjem za rok 2016 nepresiahol sumu 1 901,67 EUR.

  Najčastejšie otázky k RZD

1.Vypracovávate RZD zamestnancovi, ktorý okrem príjmu v INDEX NOSLUŠ poberal aj opatrovateľský príspevok alebo príjem za osobnú asistenciu?

V prípade, že nemáte iný príjem ako zo závislej činnosti (pracovná zmluva a dohoda) a poberáte len príspevok na opatrovanie, tak áno. V prípade, že ste poberali príjem za osobnú asistenciu, musíte si podať daňové priznanie sám.

 

2. Môžete vykonať RZD zamestnancovi, ktorý časť roka pracoval v zahraničí, jeho príjem bol nízky a daň z tohto príjmu v zahraničí neplatil?

Nie, nemôžeme, musíte si podať daňové priznanie sám.

 

3. Môžete vypracovať RZD starobnému dôchodcovi, ak bol jeho príjem nižší ako 1901,67 EUR?

Áno, môžeme. Je však pre vás výhodnejšie, ak si podáte daňové priznanie sám, pretože vám daňový úrad vráti preddavky na daň, ktoré sme mu ako zamestnávateľ odviedli za rok 2016.

 

4. Čo ak zamestnanec nemôže doložiť potvrdenie od iného zamestnávateľa, napr. z dôvodu, že zamestnávateľ už neexistuje?

Žiaľ, zamestnanec si musí daňové priznanie v tomto prípade urobiť sám, nemôžeme vám RZD vypracovať. Ak ste sa v takejto situácii ocitli, odporúčame vám komunikovať s daňovým úradom podľa miesta trvalého bydliska.

 

5. Vypracujete RZD zamestnancovi, ktorý má pozastavenú živnosť?

Pokiaľ ste v roku 2016 mali živnosť pozastavenú počas celého roka, môžeme vám urobiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.