Na personalistickom trhu od roku 1991

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Zamestnanci, ktorý spĺňajú zákonom stanovené podmienky, môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. 

Ktorých zamestnancov sa to týka, kedy si ročné zúčtovanie musíte vypracovať sami a kedy vám to odporúčame spraviť aj keď nemusíte? A čo to vlastne ročné zúčtovanie dane je? Na všetky dôležité otázky nájdete odpoveď v našom článku.

O ročné zúčtovanie preddavkov dane môžete požiadať zamestnávateľa do 15. februára.

Čo je to ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZD)?

Ide o vyrovnanie si daňovej povinnosti zamestnanca za príslušné zdaňovacie obdobie. Zjednodušene povedané ide o sumár toho, akú sumu ste na daniach odviedli, koľko ste mali odviesť a vyčíslenie prípadného preplatku alebo nedoplatku.

Ako fyzická osoba (človek, občan) máte na výber dve možnosti:

  • daňové priznanie si vypracujete sami
  • požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane 

RZD teda nahrádza daňové priznanie a vypracováva vám ho zamestnávateľ.


Kto musí podať daňové priznanie alebo požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Pre aktuálny rok platí, že daň si bude musieť vyrovnať každý, kto počas roka 2023 zarobil viac ako 2461,41 Eur, alebo osoba, ktorá dosiahla daňovú stratu.

Chcete, aby vám RZD vypracoval zamestnávateľ? Musíte ho o to požiadať!

Zamestnávateľovi musíte podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. 2. 2024.

Je úplne bežné, že počas roka ste menili zamestnanie a mali ste tak viacero zamestnávateľov. Požiadať o RZD môžete ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov, u ktorých ste počas uplynulého roka pracovali. Dôležitá je lehota na podanie žiadosti a to 15. február. 

Spolu so žiadosťou o vypracovanie RZD môžete požiadať aj o vystavenie potvrdenia pre venovanie 2% dane. Výsledkom bude, že po vyrovnaní daňovej povinnosti, vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane.


Ak ste počas roka 2023 zarobil menej, ako 2461,41 Eur a zo mzdy ste odvádzali daň, oplatí sa vám podať daňové priznanie.

Kedy sa vám oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Ale v akej situácii sa Vám oplatí podať daňové priznanie, aj keď by ste nemuseli? Ide najmä o situáciu, ak ste v minulom roku platili preddavky na daň z príjmu (daň Vám bola zo mzdy odvedená) a zarobili ste menej ako 2 461,41 Eur. Hovoríme najmä o študentoch a dôchodcoch, ktorí si len privyrábajú. Ale stať sa Vám to môže aj v situácii, ak ste boli zamestnaní len niekoľko mesiacov a zvyšok roka v evidencii úradu práce.

Druhá možnosť je, ak ste nemali u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daň ste teda platili z celého príjmu. 

V daňovom priznaní sa vám tieto rozdiely dorovnajú a v oboch prípadoch Vám vznikne pravdepodobne preplatok.

Výšku svojej mzdy a akú časť z nej tvoria preddavky na daň si môžete overiť aj na našej mzdovej kalkulačke.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.