Na personalistickom trhu od roku 1991

Škola končí a čo ďalej?

Končíš svoje štúdium na strednej alebo vysokej škole a nenastupuješ hneď do zamestnania? Dôvody sú rôzne ale mal by si vedieť, či aké sú tvoje povinnosti.

Aké sú povinnosti absolventov?

Na úvod je dobré povedať, že evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je dobrovoľná, zákon neprikazuje zapísať sa na úrad či už po maturite alebo po štátnej skúške. Ak sa však rozhodneš nepožiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, budeš považovaný za dobrovoľne nezamestnaného a zdravotné poistenie si budeš musieť hradiť z vlastného vrecka. O tom, si navyše povinná/povinný informovať zdravotnú poisťovňu priamo na ich pobočke.

Kde je potrené nahlásiť, že si ukončil štúdium a aké sú termíny?

Absolventi strednej školy

Ak sa rozhodneš zaevidovať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny musíš tak spraviť do 7. septembra. Tento termín si dobre zapamätaj, pretože platí, že ak sa zaeviduješ kedykoľvek od maturity do 7. septembra, zdravotné poistenie za teba (aj spätne, za dni kedy si nebola/nebol evidovaná/evidovaný) zaplatí štát. Ak sa zaeviduješ po tomto termíne, poistné budeš musieť doplatiť ty.

Do termínu, kým nebudeš evidovaná/evidovaný na ÚPSVaR (najneskôr však do 31. augusta) si považovaná/považovaný za nezaopatrené dieťa a tvoji rodičia môžu navyše poberať prídavok na dieťa.

Absolvent vysokej školy

Pre teba platí, že dňom záverečnej skúšky končí aj tvoje štúdium. Na rozdiel od absolventa SŠ už nemáš nárok na riadne prázdniny, ale na úrad práce by si sa mal prihlásiť do 7 kalendárnych dní od záverečnej skúšky.  Deň po štátnej skúške ťa štát už nevníma ako nezaopatrené dieťa a aj tvoji rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku na dieťa.


Aký je postup, ak sa chcem zaevidovať na UPSVaR?

Nájdi si na internete informáciu, pod ktorý úrad práce sociálnych vecí a rodiny spádovo patríš. Na stránke https://www.upsvr.gov.sk/ je mapa, kde si jednoducho nájdeš svoj Úrad práce podľa miesta tvojho trvalého bydliska. Nájdeš tam adresu aj vzory žiadostí o evidenciu – https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti-v-slovenskom-jazyku-a-inych-jazykoch/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

Vyplň si žiadosť vopred doma a urýchliš tak svoju návštevu na úrade práce.

Spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie si so sebou prines:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. Stupňa

Aké sú výhody evidencie?

Po zaevidovaní na úrade práce nebudeš mať nárok na podporu v nezamestnanosti. Tá vzniká až po odpracovaní stanoveného počtu dní. Aké sú teda výhody evidencie?

  • Na nasledujúcich 6 mesiacov za teba bude štát hradiť zdravotné poistenie
  • Pravidelne budeš informovaná/informovaný o ponukách práce
  • Na ÚPSVaR ťa poinformujú, či spĺňaš podmienky na získanie dávok v hmotnej núdzi, podpory na založenie podnikania alebo absolventskú prax

S hľadaním práce neváhaj. S prezeraním ponúk začni čo najskôr po skončení školy, aby si sa „zorientoval“ v požiadavkách zamestnávateľov ale aj v tom, čo ti môžu ponúknuť.

Aktuálne ponuky práce nájdeš na našej stránke – https://www.indexnoslus.sk/ponuky-prace/ Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť životopis nájdeš tu – https://www.indexnoslus.sk/generator-zivotopisov/

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.