Na personalistickom trhu od roku 1991

Sociálna poisťovňa začína informovať všetkých poistencov o odvodoch

Sociálna poisťovňa (SP) reaguje na množiace sa prípady čiernej práce. Od 4. apríla bude posielať listy svojím poistencom, v ktorých im oznámi z akej mzdy im zamestnávateľ odvádzal minulý rok odvody.

 

sociálna poisťovňa informuje o vymeriavacích základoch

 

Kto list od SP môže v nasledujúcich dňoch očakávať?

Na začiatok bude informovať približne 270 tisíc poistencov, ktorým zamestnávateľ platil odvody z minimálnej mzdy, prípadne zo sumy nižšej ako bola minimálna mzda, teda 380 EUR.

Informovaní budú nielen zamestnanci pracujúci na trvalý pracovný pomer ale aj dohodári.

SP bude takýmto listom postupne informovať všetkých zamestnancov, ktorých eviduje.

Čo je v liste uvedené?

V liste od SP nájdete:

  • vyčíslenú Vaša mzdu za každý mesiac roka 2015
  • obdobie poistenia
  • počet dní, v danom mesiaci, kedy ste boli poistený
  • príklad výpočtu dávok sociálneho poistenia pri rôznej výške vymeriavacích základov

Prečo je potrebné vedieť výšku príjmu, z ktorého Vám zamestnávateľ platí odvody do SP?

Zamestnávateľ je povinný pri nástupe zamestnanca prihlásiť tohto zamestnanca do SP a uviesť výšku jeho príjmu. Z tohto príjmu sú vypočítavané mesačné odvody do SP, ale príjem je aj vymeriavacím základom pre nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti a výpočet dôchodku.

výpočet odvodov do sociálnej poisťovne

Čo robiť, ak zistíte rozdiel medzi vašou mzdou a mzdou uvedenou v liste od SP?

Ak zistíte, že Vaša skutočná hrubá mzda je vyššia ako vymeriavací základ uvedený v liste od SP, obráťte sa na pobočku SP. Tá na základe predložených dokladov vypočíta správnu výšku odvodov, prípadne obdobia trvania poistenia.

Poisťovňa Vám tiež správne upraví výšku nemocenskej, materskej, úrazovej, garančnej alebo dávky v nezamestnanosti.

Podobne poisťovňa upraví aj vymeriavací základ na výpočet dôchodku a to aj spätne.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.