Na personalistickom trhu od roku 1991

Štát upravuje sumu životného minima

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Od nedele, 1. júla sa upravuje suma životného minima.

V článku nájdete informáciu o jej aktuálnej výške a tiež dávkach a poplatkoch, ktoré sú touto sumou ovplyvňované.

 


    Čo je to životné minimum?

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Upravovaná je zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to teda minimálna suma na prežitie – bývanie, jedno teplé jedlo denne a základné ošatenie.

 

    Kto stanovuje sumu životného minima?

Na základe údajov zo štatistického úradu upravuje jeden krát ročne sumu životného minima Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 

    Suma životného minima aktuálna do 30. júna 2019


Pre jednu plnoletú fyzickú osobu 205,07 EUR/mesiac
Pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 143,06 EUR/mesiac
Pre nezaopatrené dieťa aelbo zaopatrené neplnoleté dieťa 93,61 EUR/mesiac

 

Vývoj súm životného minima od roku 2014

 

Vývoj sumy životného minima v eurách v rokoch 2014 až 2018

 

Zmena hranice životného minima ovplyvňuje aj ďalšie mzdové veličiny ako rodičovský príspevok, prídavky na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane alebo nepostihnuteľnú sumu pri exekučných zrážkach.

Prehľad „dôležitých čísel“ pre mzdy, zákonné odvody a výpočet nájdete na našej webstránke v časti Odvody a výpočet mzdy.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.