Na personalistickom trhu od roku 1991

Súhlas na spracovanie životopisov a osobných údajov

Súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov poskytnutých vyplnením elektronického formulára, ako aj osobných údajov poskytnutých v priloženom životopise, motivačnom liste a iných prílohách v súvislosti s hľadaním práce spoločnostiam skupiny INDEX NOSLUŠ (INDEX NOSLUŠ s.r.o., IN Services s.r.o., IN Industry s.r.o., IN Operation s.r.o., IN Production s.r.o.).

Uvedené osobné údaje poskytujem spoločnostiam skupiny INDEX NOSLUŠ za účelom sprostredko-vania a hľadania zamestnania. Čestne vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa zaslanie poslednej ponuky ponuky práce.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločností, osobne na pobočkách spoločností alebo emailom na adrese zodpovednaosoba@indexnoslus.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Oznámenia, informovanie, postupy výkonu práv dotknutej osoby podľa čl. 13, 14, 15 až 22, čl. 34 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, sú zverejnené na www.indexnoslus.sk, časť Ochrana osobných údajov.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.