Na personalistickom trhu od roku 1991

Súhlas na zasielanie pracovných ponúk

Súhlasím so zasielaním pracovných ponúk písomnou formou, formou SMS a formou emailu zo strany spoločností skupiny INDEX NOSLUŠ (INDEX NOSLUŠ s.r.o., IN Services s.r.o., IN Industry s.r.o., IN Operation s.r.o., IN Production s.r.o.).

Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa zaslanie poslednej ponuky ponuky práce.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločností, osobne na pobočkách spoločností alebo emailom na adrese zodpovednaosoba@indexnoslus.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Oznámenia, informovanie, postupy výkonu práv dotknutej osoby podľa čl. 13, 14, 15 až 22, čl. 34 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, sú zverejnené na www.indexnoslus.sk, časť Ochrana osobných údajov.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.