Na personalistickom trhu od roku 1991

Životné minimum – zmeny od 1. júla 2024

V článku nájdete informácie o aktuálnej výške životného minima, ale aj o tom ako sa výška životného minima určuje a ktoré ďalšie sumy sa na základe jej výšky menia.


Čo je to životné minimum, kto rozhoduje o jeho výške a kedy sa mení?

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumu životnéhominima stanovuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov Štatistického úradu.

Štatistický úrad SR vyhodnotí index spotrebiteľských cien za obdobie posledného roka (apríl 2023 – apríl 2024). Pre dané obdobie sa tento index za nízkopríjmové domácnosti zvýšil o 1,9%. Tento koeficient je rozhodujúci pri úpravách súm životného minima.

Do výpočtu životného minima sa počítajú členovia rodiny, ktorí spoločne bývajú.

Výška životného minima je každoročne aktualizovaná k 1. 7. 2024 a platiť bude do 30. 6. 2025.

Suma životného minima bola aktualizovaná od 1. 7. 2024

Suma životného minima aktuálna v období 1. 7. 2024 – 30. 6. 2025

  • 273,99 EUR – jedna plnoletá fyzická osoba
  • 191,14 EUR – ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba
  • 125,11 EUR – neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa

Sumy naviazané na výšku životného minima od 1. 7. 2024

Na výšku životného minima je navazaných hneď niekoľko ďalších veličín. Niektoré z nich sa menia okamžite od 1. 7. 2024 a iné od januára nasledujúceho roka.

  • 273, 99 EUR – Maximálna odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie, aby nebol vyradený z evidencie UPSVaR
  • 383,58 EUR – Základná suma, ktorá nesmie byť zrazená zo mzdy ani v prípade exekúcií
  • 483,40 EUR – Suma, ktorú musí dosiahnuť žiadateľ o predčasný starobný dôchodok

Sumy naviazané na výšku životného minima od 1. 1. 2025

  • 479,48 EUR – Nezdaniteľná mesačná časť základu dane na daňovníka (resp. suma 5 753,79 EUR ročne)
  • 351,80 EUR – Rodičovský príspevok, ak rodič nepoberal materské
  • 482,30 EUR – Rodičovský príspevok, ak rodič poberal materské

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.