Na personalistickom trhu od roku 1991

Zmena sumy životného minima a stravovacej poukážky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo zvýšenie sumy životného minima a zvýšenie stravného od 1. júla 2019.


  Životné minimum

Životné minimum predstavuje hranicu mesačného príjmu, kedy sa človek ocitne v núdzi. U nás výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a sumu každoročne svojim opatrením upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
  • 210,20 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 146,64 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 95,96 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
Tento rok sa suma zvyšuje o 2,5%, t. j. o 5,13 EUR. Aktuálne sumy životného minima su platné od 1. júla 2019 do 30. júna 2020.

Stravné lístky – príspevok na stravu

Nárok na stravné lístky má zamestnanec, ktorý je v práci viac ako štyri hodiny. Stravné upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Presnú výšku stravného upravuje konkrétne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zamestnávateľ môže stravovanie zabezpečiť prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia (alebo stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa) Ak stravovanie zabezpečuje prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má potrebné oprávnenie, zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom tzv. gastrolístky. Minimálna výška gastrolístka platná od 1. júla 2019 je 3,83 EUR.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.