Na personalistickom trhu od roku 1991

Zmeny v zákonníku práce – platné od mája 2018

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Národná rada schválila novelu Zákonníka práce, ktorá od 1. mája tohto roka zavádza do platnosti viacero zmien.

Okrem 13. a 14. platu a zvýšenia príplatkov zamestnancov pri práci v noci, vo sviatky a cez víkendy sa novela dotkla aj povinnosti zverejňovania mzdy v pracovných inzerátoch.

zmeny v zákonníku práce 2018

    Zvýšenie príplatkov zamestnancov pri práci v noci, vo sviatky a cez víkendy

  Termíny

Príplatky sa budú zvyšovať v dvoch fázach, prvá fáza je 1. 5. 2018, druhá presne o rok od 1. 5. 2019. Pre výšku príplatku bude rozhodujúcim aj zaradenie do rizikovej skupiny a prípadné uplatnenie výnimky zamestnávateľa.

 

  Výška príplatku

Príplatky sa odvíjajú od minimálnej mzdy a uvedené % je minimálna suma príplatku a zamestnávateľ ho môže navýšiť.

 

  Výnimka

Zamestnávateľ si môže uplatniť výnimku z minimálnych príplatkov na základe „derogančnej klauzuly“ Túto výnimku môže využiť len zamestnávateľ, u ktorého sa prevažne pracuje v noci alebo v sobotu, resp. v nedeľu. Takúto výnimku musí zamestnávateľ uviesť v kolektívnej zmluve (ak sú uňho zriadené odbory) alebo priamo v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. V prípade uplatnenia výnimky sa zákonné príplatky znižujú.

 

  Prehľad

Príplatky za nočnú prácu


                                    Aktuálna výška príplatku Príplatok od 1. 5. 2018 Príplatok od 1. 5. 2019
Nerizikové povolanie 20% 30% (0,828 EUR/hod.) 40%
Rizikové povolanie 20% 35% 50%

 

Príplatky za prácu počas sviatkov

Tieto sa zvyšujú v jednej fáze, v tomto roku


Aktuálna výška príplatku Príplatok od 1. 5. 2018
50% 100% (2,759 EUR/hod.)

 

Príplatky za prácu v sobotu


Aktuálna výška príplatku Príplatok od 1. 5. 2018 Príplatok od 1. 5. 2019
0% 25% (0,69 EUR/hod.) 50%

 

Príplatky za prácu v nedeľu


Aktuálna výška príplatku Príplatok od 1. 5. 2018 Príplatok od 1. 5. 2019
0% 50%(1,38 EUR/hod.) 100%

    Zverejňovanie ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch

Novela ukladá zamestnávateľovi aj ďalšiu povinnosť. Od 1. 5. 2018 bude musieť byť v každom inzeráte zverejnená základná hrubá mzda, v ktorej nie sú obsiahnuté príplatky napríklad za prácu v noci.  Nástupná mzda zamestnanca následne nemôže byť nižšia, ako tá, ktorá mu bola na základe inzerátu ponúknutá.

mzda zverejnená v inzerátoch

    13. a 14. plat budú dobrovoľné

Zamestnávatelia môžu od 1. 5. 2018 pristúpiť k vyplácaniu odmien formou 13. platu v letnom období, resp. 14. platu vo vianočnom období. Tieto odmeny budú oslobodené od daňovej povinnosti a ich výška musí byť v rozmedzí priemerného mesačného platu zamestnanca a maximálne do 500 EUR.

.

Akému zamestnancovi môže zamestnávateľ vyplatiť 13. plat?

Vyplatený môže byť v mesiaci jún, zamestnancovi, ktorého zamestnáva minimálne 2 roky nepretržite. Za týchto podmienok, je 13. plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti.

.

Akému zamestnancovi môže zamestnávateľ vyplatiť 14. plat?

Vyplatený môže byť v mesiaci december, zamestnancovi, ktorého zamestnáva minimálne 4 roky nepretržite. Za týchto podmienok, je 14. plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti.

Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi len odmeny v decembri, tento plat bude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti ako doteraz.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.