25 rokov na slovenskom trhu

Minimálna mzda a odvody

V tabuľkách nájdete prehľad čísel životného minima, minimálnej mzdy a odvodov platných v roku 2019.

Sumy životného minima
Životné minimum 205,07 EUR
Životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 143,06 EUR
Životné minimum pre dieťa 93,61 EUR
Nezdaniteľná čiastka
Nezdaniteľná časť základu dane (čiastka na rok) 3937,44 EUR
Nezdaniteľná časť základu dane (čiastka na mesiac) 328,12 EUR

 

Minimálna mzda
Minimálna mesačná mzda 520,00 EUR
Minimálny hodinový zárobok 2,9890 EUR

 

Evidovaný na úrade práce
Suma, ktorú môže zarobiť uchádzač evidovaný na UPSVaR 205,07 EUR
Bezodvodová čiastka – študenti SŠ a VŠ
Bezodvodová čiastka študentov (mesačne) 200,00 EUR
Zákonné príplatky
Nočná 40% 1,1956 EUR/hod.
Sviatok 100% 2,9890 EUR/hod.
Sobota 50% 1,4945 EUR/hod.
Nedeľa 100% 2,9890 EUR/hod.

Nezdaniteľnú čiastku základu dane a bezodvodovú čiastku študenta si môže uplatniť pracovník len u jedného zo zamestnávateľov. Všetky sumy sú uvádzané v hrubom.

VÝPOČET ČISTEJ MZDY

V ponukách práce sa väčšinou uvádza hrubá mzda. Čistá mzda závisí od viacerých faktorov: či sme si v danom mesiaci čerpali dovolenku, máme nárok na príplatok za nadčas alebo nočnú zmenu a iné. Preto sa naša čistá mzda v jednotlivých mesiacoch môže a určite aj bude meniť.

Vašu čistú mzdu si môžete vypočítať na mzdovej kalkulačke na tejto stránke. Ponúkame vám prehľad výpočtu čistej mzdy:

  Hrubá mzda

Spočítané všetky príjmy z ktorých sa platia dane a odvody teda:

  • základná mzda, osobné ohodnotenie, riadiaci príplatok
  • odmeny, bonusy
  • príplatky (nočná, nadčas, sviatok … )
  • náhrada príjmu pri absenciách

  Základ dane

  • vypočítame, ak od sumy hrubej mzdy, odpočítame odvody a nezdaniteľnú časť dane (316,94 EUR na mesiac. To je suma, z ktorej neplatíte daň)
  • zo základu dane sa počíta daň z príjmu

  Čistá mzda

  • hrubá mzda po odpočítaní odvodov a daní
  • vrátane náhrad za DPN a OČR

  Čistý príjem

  • suma k výplate
  • čistá mzda mínus doplatok za stravné lístky, záloha, exekúcie; plus cestovné náhrady

.

Výpočet mzdy (vzorový výpočet pri hrubej mzde 800€, nepočíta sa dovolenka, OČR, …)

POLOŽKA percento výpočet SUMA
HRUBÁ MZDA 800€
ODVODY 13,4% = 800 * 0,0134 -107,2€
ZÁKLAD DANE = 800 – 107,2 – 319,16 373,64€
DAŇ 19% = 373,64 * 0,19 -70,99€
ČISTÁ MZDA = 800 – 107,2 – 70,99 621,81€
STRAVNÉ LÍSTKY 1,10 EUR = 21 * 1,10 - 23,10€
SUMA K VÝPLATE 598,71€

Vašu čistú mzdu si môžete vypočítať na mzdovej kalkulačke na tejto stránke.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.