30 rokov na slovenskom trhu

Zamestnávanie cudzincov

Ste občanom krajiny EÚ?

Ak ste občanom niektorej z krajín EÚ môžete pracovať v ktorejkoľvek krajine Európskej únie bez pracovného povolenia. Môžete sa zamestnať aj cez našu agentúru. Ponúkame prácu vo výrobe, v obchodoch a logistických skladoch.

Pri väčšine pracovných ponúk je podmienkou plynulá znalosť slovenského jazyka. Informujte sa na podmienky práce cez formulár, priamo pod konkrétnou pracovnou ponukou.

 

Ponuky práce nájdete na našej webstránke v časti ponuky práce.

Potrebujete ubytovanie? Hľadajte v sekcii práca s ubytovaním.


 

Ste občanom krajiny mimo EÚ?

Zamestnávanie občanov z tretích krajín (mimo EÚ) je možné až po vydaní pracovného povolenia pre konkrétneho zamestnávateľa.  Výnimku tvoria zahraniční Slováci, občania s dlhodobým pobytom s povolením na prácu a študenti  – informáciu, či môžete pracovať máte uvedenú na svojej kartičke k povoleniu na pobyt alebo sa informujte na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho bydliska. Ak nemáte udelené povolenie k pobytu na území SR a nie ste zahraničný Slovák, pracovať nemôžete.

My, ako personálna agentúra, máme možnosť zamestnať len občanov z krajín EU, alebo záujemcov s platným pracovným povolením pre Slovensko. Nemôžeme vydávať potvrdenia o zamestnaní na účely získania pracovného povolenia a vybaviť vám pracovné povolenie.

 

Máte pracovné povolenie pre Slovensko? Ponuky práce nájdete na našej webstránke v časti ponuky práce.

Potrebujete ubytovanie? Hľadajte v sekcii práca s ubytovaním.

 

 

Pomer občanov krajín EÚ/EHP a štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie na území SR.

Údaje sú za mesiac september 2018, čerpané zo štatistík UPSVaR.


Dôležité linky

Stránka Migračného informačného centra – www.mic.iom.sk

Tu nájdete všetky dôležité informácie k vybaveniu pracovného povolenia, prechodnému alebo trvalého pobytu, informácie k občianstvu a práci.

Všetky informácie na stránke sú v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

 

Stránka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny www.upsvr.gov.sk

Je to oficiálna stránka Ústredia práce,  kde nájdete dokumenty, potrebné k žiadosti na povolenie na zamestnanie.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.