Na personalistickom trhu od roku 1991

Ako napísať motivačný list

Súčasťou žiadosti na zaradenie do výberového konania je motivačný list, ktorý je Vašim odkazom personalistovi a možnosťou presvedčiť ho, že práve Vy ste tou správnou osobou pre pzíciu, ktorú obsadzuje. Jeho obsahom by mali preto byť dôvody, prečo sa uchádzate o danú pozíciu, zhrnutie Vašich skúseností a motívácií.

Zásady, ktoré sme si spomenuli pri písaní životopisu sa dajú uplatniť aj tu. Motivačný list by mal byť stručný, obsažný a prehľadný. O tom, ako napísať motivačný list, sme sa rozprávali s personálnym manažérom INDEX NOSLUŠ, Mgr. Gabrielom Surdusom.

Recruiter dostane v rámci odozvy na zverejnenú pracovnú pozíciu veľké množstvo životopisov. Ak uchádzač pripojí aj motivačný list, dostane sa k recruiterovi?

Motivačný list je Vašou možnosťou, ako zapôsobiť na recruitera. Na rozdiel od životopisu, ktorý by mal byť len vymenovaním Vašich skúseností, znalostí a vlastností, v motivačnom liste máte možnosť ukázať aj Vaše vyjadrovacie schopnosti a doplniť to, čo ste do životopisu neuviedli, alebo využiť priestor na zdôraznenie toho, čo by mohlo byť pre Vaše pozvanie na pohovor rozhodujúce.

Veľkou chybou je odoslanie životopisu bez motivačného listu, s jednoduchým textom – v prílohe posielam svoj životopis. Personalistovi v tej chvíli chýbajú dôležité informácie o Vás. Motivačný list by mal teda byť pevnou súčasťou dokumentov, ktoré posielate recruiterovi ak máte záujem o pracovné miesto.

Ako postupovať pri písaní motivačného listu?

Dôležité je zistiť si informácie o spoločnosti a pracovnom mieste o ktoré sa uchádzate. Motivačný list vždy prispôsobte pracovnej pozícii a požiadavkám, ktoré sú k nej zverejnené. Vyhnete sa tak odosielaniu všeobecného bezobsažného listu.

Nezabudnite na oslovenie a uveďte zdroj, odkiaľ ste sa o danej pozícii dozvedeli. Popíšte, prečo Vás práve táto ponuka zaujala, ktoré z Vašich schopností a vlastností by boli prínosom pre spoločnosť.

Môžeme spomenúť niečo, na čo uchádzači zabúdajú vo svojich sprievodných listoch?

Uchádzači často krát zabúdajú uviesť svoje kontaktné údaje a dátum možného nástupu do práce. Motivačný list je úradný dokument, nie list, ktorý posielate svojmu známemu. Mal by preto dodržiavať predpísanú štruktúru. Jednoduchým testom je preposlanie takto napísaného listu sebe samému. Ľahko tak uvidíte, či obsahuje všetko potrebné.

Čo naopak nemá v motivačnom liste svoje miesto?

S určitosťou môžem povedať, že sú to gramatické chyby. PC programy, v ktorých máte možnosť vytvoriť si svoj motivačný list, väčšinou majú automatickú kontrolu textu. Tak isto Vám s ňou môžu pomôcť Vaši známi alebo rodina.

Ak chceme hovoriť o obsahu, dobrý dojem v recruiterovi nezanechá, ak sa v motivačnom liste dočíta zoznam Vašich požiadaviek alebo finančné očakávania. Rovnako tu nie je priestor na vysvetľovanie, prečo ste odišli od svojho posledného zamestnávateľa a jeho ohováranie.

5 krátkych pravidiel pre napísanie motivačného listu

1. Zistite si všetky dostupné informácie o pracovnom mieste a spoločnosti, ktorej posielate svoj životopis a motivačný list

List píšte konkrétnej osobe, alebo spoločnosti a prispôsobte ho pozícii o ktorú sa uchádzate

2. Vopred si pripravte štruktúru listu, ktorý chcete odoslať

V záhlaví uvádzajte svoje kontaktné údaje, nezabudnite na oslovenie a začnite informáciou odkiaľ ste sa o pracovnej pozícii dozvedeli. Uveďte dôvody, pre ktoré by ste boli prínosom pre spoločnosť a ktoré zo svojich schopností by ste mohli využiť. Na záver nezabudnite uviesť, že ste pripravený doplniť informácie na osobnom stretnutí.

Motivačný list má byť stručný a jasný. Dbajte na to, aby jeho text nepresiahol jednu stranu A4.

3. V liste nezavádzajte, neprikrášľujte svoje schopnosti

Buďte pripravený, že na čokoľvek z motivačného listu sa Vás recrutier na osobnom pohovore môže spýtať. Ak ho zaujme informácia o Vašich skúsenostiach, ktkorú ste ale trochu prikrášlili, môžete sa dostať do nepríjemnej situácii.

4. Priložte súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento je často krát súčasťou textu pracovných ponúk. Ak ho však vložíte na záver motivančného listu, recruiter si môže Vaše údaje ponechať a osloviť Vás s ďalšími pracovnými ponukami.

5. Pred odoslaním si list skontrolujte

Motivačný list nikdy neodosielajte pred jeho prečítaním. Skontrolujte si jeho obsah aj formu. Odosielajte ho vždy s aktuálnym dátumom a kontaktnými úajmi.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.