Na personalistickom trhu od roku 1991

Príprava a priebeh prijímacieho pohovoru

Vzhľadom k tomu, že prijímací pohovor nie je výsluchom, pri ktorom ste stavaný do role nerovnocenného partnera a nie je ani hodnotiacim posudkom, nie je preto potrebné sa ho obávať. Uvedomte si, že je to Vaša príležitosť, ktorú je potrebné čo najlepšie využiť. Je preto dobré zistiť, pokiaľ možno čo najviac informácií o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o miesto, starostlivo si prejsť svoj vlastný životopis a pripraviť sa tak na otázky, ktoré Vám môžu byť kladené.

Osobný pohovor

Čo je to osobný pohovor? Osobný pohovor je rozhovor, ktorý je zameraný na zistenie našej vhodnosti zastávať danú pracovnú pozíciu.

Príprava na pohovor je prvým krokom k úspechu. Ak zasielate spoločnosti svoj životopis, počítate s možnosťou, že Váš životopis vyvolá v zamestnávateľovi záujem dozvedieť sa o Vás a Vašich profesionálnych skúsenostiach viac. Vyhnite sa situácii, že Vám zazvoní telefón a vy na rozhovor nebudete pripravený. Zistite si informácie vopred, aby ste už pri pozvaní zapôsobili. Príprava na pohovor je rovnako dôležitá ako samotný pohovor!

Ako by sme sa mali pripraviť?

 • Pracovná pozícia – Naštudujte si pozorne inzerciu pracovnej pozície. Zamyslite sa nad tým, čo je písané medzi riadkami, teda čo pravdepodobne bude spoločnosť očakávať od vhodného kandidáta.
 • Web stránka – Pozrite si web stránku potenciálneho zamestnávateľa. Zamerajte sa na predmet činnosti, aké produkty/služby poskytuje, trh na ktorom pôsobí, jeho obchodných partnerov. Konfrontujte zistené informácie s pracovnou pozíciou.
 • Výročná správa – Skúste sa pozrieť, či spoločnosť nezverejňuje výročné správy, ktoré obsahujú mnoho užitočných informácií o hospodárskych výsledkoch, zamestnanosti a inom.
 • Internetové prehliadače – „Vygooglite“ si potenciálneho zamestnávateľa. Môžete získať ďalšie cenné informácie.
 • Informácie od známych – A v neposlednom rade, popýtajte sa známych, priateľov, či o spoločnosti niečo nevedia, či nepoznajú osobu, ktorá pre spoločnosť pracuje. Takéto informácie sú neoceniteľné, nakoľko väčšinou nie sú všeobecne prístupné.

Telefonický pohovor

Nebuďte zaskočený, predbežný telefonický pohovor je bežná vec. Spoločnosti využívajú telefonické interview na zistenie doplňujúcich informácií, ale aj na predselekciu kandidátov.

Čo by sme mali vedieť o telefonickom pohovore a ako sa na takýto pohovor pripraviť?

 • Kedy ho uskutočniť – Keď Vám zazvoní telefón, nebojte sa ho zodvihnúť. Ak sa nepredstavíte menom, ospravedlňte sa a napravte to. Ak ste o ňom neboli vopred informovaný, musíte sa rýchle rozhodnúť, či ste na telefonát pripravený a či je na telefonát vhodná chvíľa. Ak nie, nebojte sa to volajúcemu povedať, dajte mu najavo svoj záujem o rozhovor a ponúknite mu alternatívny čas.
 • Kde ho uskutočniť – Ak ste si dohodli termín telefonického pohovoru, zabezpečte si na tento rozhovor kľudné a tiché prostredie. Vopred sa uistite, či je na tomto mieste vhodný signál.
 • Zásady telefonického rozhovoru – Počas telefonátu stojte a usmievajte sa. Druhá strana Vás síce nevidí, ale Váš hlas bude pôsobiť pozitívnejšie. Neprerušujte volajúceho a nechajte ho dokončiť myšlienku. Pokiaľ ste nerozumeli otázke, požiadajte volajúceho o jej preformulovanie. Nepoužívajte slangové výrazy a vyhnite sa „zaužívaným“ citoslovciam. V prípade nečakaného kýchnutia, zakašlania sa ospravedlňte.
 • Doplňujúce informácie a otázky – Osoba, ktorá vedie rozhovor, Vám pravdepodobne položí otázky zamerané na doplňujúce informácie, ktoré ste jej v životopise neposkytli. Taktiež Vám môže položiť preverujúce otázky k informáciám, ktoré ste naopak v životopise poskytli. Taktiež sa pripravte na nečakané otázky. Niekedy nie je rozhovor zameraný na konkrétnu potrebu doplnenia informácií, ale na preverenie Vašej komunikatívnosti.
 • Po skončení rozhovoru, napíšte ďakovný email za čas, ktorý Vám volajúci venoval a uistite spoločnosť, že máte o prácu záujem.

Úlohy

Niektoré spoločnosti Vám pred pohovorom zadajú úlohu na vypracovanie. Týmto spôsobom si chcú preveriť či už odbornú alebo osobnostnú stránku. Ako túto úlohu zvládnuť čo najlepšie?

 • Kontrola – Vypracovanú úlohu si nechajte niekým skontrolovať.
 • Doplňte logo – Ukážete tým, že sa identifikujete so spoločnosťou.
 • Prezentácia – Je veľmi pravdepodobné, že úlohu budete na pohovore prezentovať, resp. Vám budú klásť doplňujúce otázky.
 • Čas – Niekedy spoločnosť stanový neprimeraný termín, aby si preverila, ako dokážete pracovať pod časovým stresom. Nedajte sa tým zaskočiť.

Pozvanie a vecná príprava na osobný pohovor

Každé pozvanie na osobný pohovor, ktoré obdržíme je pozitívnym zhodnotením našich doterajších aktivít. Akými informáciami by sme mali disponovať, čo by sme si na osobný pohovor pripraviť a čo si zobrať zo sobou?

 • Kontakt na spoločnosť – Osoba a jej telefonický a emailový kontakt, miesto a poschodie, mapa a dĺžka cesty.
 • Potvrdenie termínu – Zviditeľnite sa od ostatných kandidátov tým, že potvrdíte emailom termín pohovoru a prejavte potešenie nad stretnutím.
 • Čo zo sebou – Zoberte si so sebou diár poprípade poznámkový blok, pero a vizitku. Aj takáto drobnosť ako je vizitka Vás zviditeľní. Nezabudnite si so sebou zobrať životopis v SJ a cudzom jazyku v dvoch vyhotoveniach. Ak by si jedno vyhotovenie od Vás vyžiadali, druhá Vám ostáva a môžete sa pri prezentácii o materiály opierať. Môžete si tiež zobrať zo sebou certifikáty, referenčné listy, ale nevnucujte ich. Niektoré pozície vyžadujú preukázanie určitých zručností a ideálne je vziať si zo sebou portfólio doterajších prác na USB.
 • Príprava – Pripravte si otázky ktoré chcete položiť. Je veľká pravdepodobnosť, že dostane priestor na otázky. Ak máte pripravené vhodné otázky, položte ich napriek tomu, že v skutočnosti nemáte záujem o odpovede. Pripravte si poznámky k CV a poprípade odpovede, na často kladené otázky.
 • Šaty robia človeka – pre dámy sú vhodné sukňové a nohavicové kostýmy, doplnené vhodnou obuvou a kabelkou. Páni by sa na pohovor mali vybrať v obleku. Oblečenie však závisí od druhu pozície a spoločnosti. V každom prípade, by oblečenie malo byť čisté a celkovo by ste mali byť vhodne upravený.
 • Príchod na pohovor. Prvý dojem je dôležitý a dva krát ho neurobíme. Ťažko sa mení. Čo by sme mali spraviť tesne pred príchodom? Na čo by sme si po príchode mali dať pozor?
 • Telefón – Vypnutie mobilného telefónu
 • Ohlásenie sa – Pozdrav a vecným spôsobom oznámime dôvod našej návštevy a názov pracovnej pozície
 • Prvý kontakt – Úsmev, očný kontakt a podanie ruky. Pri podívaní ruky volíme primeraný stisk. Zamestnávatelia si to často všímajú.
 • Pohostenie – Pohostenie neodmietame, vzniká aj priestor na odľahčenie situácie
 • Priebeh pohovoru. Pohovor má väčšinou svoju štruktúru, s ktorou by Vás mali na začiatku oboznámiť. Ako pohovor prebieha?
 • Predstavenie spoločnosti – Osoba, ktoré vedie pohovor Vám prestaví spoločnosť
 • Predstavenie pozície – Osoba, ktorá vedie pohovor Vám predstaví pozíciu o ktorú sa uchádzate
 • Sebaprezentácia – Osoba, ktorá vedie pohovor Vás vyzve aby ste sa prestavili
 • Otázky – Osoba, ktorá vedie pohovor Vám bude klásť v priebehu pohovoru rôzne otázky. Naopak dostanete priestor, v ktorom by ste Vy mali položiť otázky.
 • Záver – Osoba, ktorá vedie pohovor Vás oboznámi o ďalšom postupe.

Nezabudnite, že Vaším cieľom je presvedčiť, že Vy ste ten najvhodnejší!

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.